OCD

OCD (Obsessive-Compulsive Disorder) of dwangneurose is een psychiatrische stoornis, met als kenmerk angstverwekkende gedachten (obsessies) en dwanghandelingen (compulsies). De dwangmatige gedachten of denkbeelden keren voortdurend terug en zijn ongewenst. 

Kenmerken

Een kind met een OCD kan verschillende kenmerken vertonen.

 

Dwanggedachten (obsessies)

Dwanghandelingen (compulsies)/

Het kind:

 • heeft terugkerende en hardnekkige gedachten, impulsen of voorstellingen.
 • is overdreven bezorgd over dagelijkse problemen.
 • probeert de gedachten te onderdrukken of negeren met andere gedachten of handelingen.
 • is zich bewust van de obsessieve gedachten, impulsen of voorstellingen maar kan deze niet beheersen.

Voorbeelden:

 • is voortdurend bang besmet te raken door vuil.
 • is bang grove fouten te maken met ernstige gevolgen.
 • heeft gedachten dat hij/zij iemand iets wilt aandoen.

Het kind:

 • herhaalt gedrag of geestelijke handelingen volgens strikte regels.
 • richt zijn handelingen op het voorkomen of verminderen van spanning of een gevreesde situatie. De gedragspatronen en gebeurtenis hangen echter niet reëel met elkaar samen (tik ik niet drie keer op de wekker als die afgaat dan gebeurt er iets ergs met mijn moeder).

Voorbeelden:

 • wast na iets aangeraakt te hebben zijn/haar handen.
 • doet bij binnenkomst het licht vijf keer aan en uit.
 • mag niet op de randjes van de tegels lopen.
 • herhaalt woorden zachtjes keer op keer.

 

Kinderen met OCD hebben dit vaak in combinatie met een of meerdere van de volgende stoornissen:
Mogelijke behandelingen

 

Psychologische behandeling

 • Cognitieve gedragstherapie
  • exposure: blootstellen aan de angst.
  • responspreventie: het niet uitvoeren van dwanghandelingen.
 • Stapsgewijs leren omgaan met de angst en spanning van dwanghandelingen.
 • Patroon van gedachten doorbreken.

Medicatie

 • Bij aanhoudende klachten.
 • Wanneer er tevens spraken van een depressie is.
 • Vaak in combinatie met een psychologische behandeling.

 


Tips voor de leerkracht

Houd altijd in gedachten dat elke leerling anders is. Het voorkomen en de mate van de kenmerken van OCD en de beste aanpak zullen dan ook per leerling verschillend zijn. De adviezen hieronder kunnen een richtlijn bieden om met een kind met OCD om te gaan. Het is tevens aan te raden om het desbetreffende kind een 'one page profile' in te laten vullen. Hierop kan hij/zij zelf aangegeven wat voor hem/haar nodig is aan hulp.

 • Praat samen over de dwangstoornis.
 • Vraag waar je mee kunt helpen.
 • Stel duidelijke grenzen.
 • Wees begripvol maar ga niet in de obsessie mee.
 • Houd contact met de ouders en zoek samen naar professionele hulp.
one page profile boeken oefeningen