Dyslexie

Dyslexie is een leerstoornis op het gebied van lezen, het betekent letterlijk beperkt lezen. In Nederland heeft één op de twintig kinderen dyslexie. Deze kinderen hebben vaak moeite om een link te leggen tussen een letter en klank. De vertaling van losse letters/klanken naar woorden verloopt daardoor moeizaam. Het leesniveau van dislecten ligt lager dan verwacht mag worden a.d.h.v. IQ en leeftijd. Intelligentie heeft dus niets met de leesstoornis te maken.

Kenmerken

Een kind met een dyslexie kan verschillende kenmerken vertonen. Het kind:

 

Kinderen met dyslexie hebben dit vaak in combinatie met een of meerdere van de volgende stoornissen:

Ondersteuningsbehoeften

Een kind met dyslexie heeft behoefte aan ...

 

een leerkracht die...

 • de rust neemt om nieuwe vaardigheden meerdere malen stap voor stap aan te bieden.
 • het kind positief benadert.
 • het kind succes laat ervaren.
 • hulp biedt wanneer het kind vastloopt.

klasgenoten die...

 • begrip tonen voor de situatie.
 • samen met het kind de automatisering oefenen.
 • het kind op sociaal niveau betrekken bij de groep.

een omgeving die...

 • rust biedt om nieuwe stof te verwerken.
 • het kind helpt de de vaardigheden te automatiseren (stappenkaarten op tafel, spellingposters aan de muur).

 


Tips voor de leerkracht

Houd altijd in gedachten dat elke leerling anders is. Het voorkomen en de mate van de kenmerken van dyslexie en de beste aanpak zullen dan ook per leerling verschillend zijn. De adviezen hieronder kunnen een richtlijn bieden om met een kind met dyslexie om te gaan. Het is tevens aan te raden om het desbetreffende kind een 'one page profile' in te laten vullen. Hierop kan hij/zij zelf aangegeven wat voor hem/haar nodig is aan hulp.

 • Laat de leerling niet hardop voorlezen.
 • Biedt nieuwe vaardigheden meerdere malen stap voor stap aan.
 • Geef de leerling instructiekaarten die hij/zij kan gebruiken tijdens het spellen.
 • Overvraag de leerling niet, bepaal bij elke taak welke opdrachten de leerling wel en niet moet opschrijven.
 • Geef de leerling voldoende complimenten over wat goed gaat.
 • Oefen dagelijks met het automatiseren.
 • Zorg dat de leerling genoeg succeservaringen heeft.
 • Herhaal nieuwe strategieën keer op keer.
 • Geef het kind een vast maatje die sterk is in spellen en hem/haar kan helpen.
 • Geef het kind een vast maatje die sterk is in lezen en hem/haar kan voorlezen.
 • Biedt extra tijd voor lessen en toetsen waar veel bij gelezen en geschreven moet worden.
 • Biedt maatwerk dat aansluit bij het niveau van het kind.
 • Biedt hulp in kleine groepjes.
 • Geef direct feedback.
 • Moedig het kind aan en geef positieve feedback.

   
one page profile boeken oefeningen