Somatoforme stoornis

Kinderen met een somatoforme stoornis (ook wel somatisch-symptoomstoornis) hebben last van allerlei lichaamelijke klachten waarvoor geen medische verklaring te vinden is.

Er kan onderscheid gemaakt worden in de volgende stoornissen:

Conversiestoornis

 •  Bepaalde psychische problemen worden omgezet in iets lichamelijks.
 • Onbewust proces.
 • Iemand kan van de ene op de andere dag opeens niet meer praten, is verlamd, doof of blind. Zonder een medische oorzaak te kunnen vinden.

Hypochondrie/ ziektenangststoornis

 • Angst om een ernstige ziekte te hebben (zelfs als dit door onderzoek is uitgesloten).

Nagebootste stoornis

 • Zelf expres lichamelijke of psychische klachten opwekken.
 • Zichzelf als ziek, gewond of gehandicapt presenteren aan anderen.
 • Doelbewust ziekteverschijnselen bij een ander (vaak een ouder bij een kind) opwekken.

Verwante stoornis

 • Lichamelijke klachten worden versterkt door een psychische factor.
  • vermoeidheid
  • verlies van eetlust
  • problemen met maag-darmkanaal
  • problemen met de urineweg

 

Kenmerken

Een kind met een somatoforme stoornis heeft last van één of meerdere van de volgende kenmerken zonder dat er een medische verklaring voor is te vinden:
Ondersteuningsbehoeften

De klachten van een kind met een somatoforme stoornis moet van verschillende kanten worden bekeken (lichamelijk, psychisch en sociaal). Vaak is het inzetten van een combinatie van verschillende behandelingen noodzakelijk. Behandelingen die onder andere kunnen worden ingezet zijn:

Cognitieve gedragstherapie

 • Inzicht in de symptomen.
 • Leert zijn/ haar emoties te herkennen en hiermee om te gaan.

Gezinstherapie

 • Legt invloed van de symptonen op het gezin bloot.
 • Zorgt voor verandering en herstel in de onderlinge omgang.

Medicatie

 • Antidepressiva.
 • Benzodiazepines: zijn effectief in het verminderen van angst- en spanningsklachten. En kunnen spierspanning of slaapproblemen verminderen.


Tips voor de leerkracht

Houd altijd in gedachten dat elke leerling anders is. Het voorkomen en de mate van de kenmerken van een somatoforme stoornis en de beste aanpak zullen dan ook per leerling verschillend zijn. De adviezen hieronder kunnen een richtlijn bieden om met een kind met een somatoforme stoornis om te gaan. Het is tevens aan te raden om het desbetreffende kind een 'one page profile' in te laten vullen. Hierop kan hij/zij zelf aangegeven wat voor hem/haar nodig is aan hulp.

 • Zorg voor een positieve relatie met het kind.
 • Zorg voor een veilige omgeving.
 • Zorg voor een prettige sfeer.
 • Houd de sociale status van het kind in de gaten (let op pestgedrag).
 • Houd contact met de ouders.
 • Wees positief naar het kind.
 • Neem de klachten altijd serieus.
 • Stel gezamelijk (met kind en ouders) een plan op.
 • Laat het kind benoemen wanneer het goed gaat en waarom.
 • Laat het kind zijn gevoelens opschrijven.
 • Zorg voor een plek waar het kind zich kan terugtrekken of uitrusten.
 • Doe klassikale of individuele oefeningen waardoor het kind zichzelf beter leert begrijpen.
one page profile boeken oefeningen