RHS (Hechtingsproblemen en hechtingsstoornis)

Een reactieve hechtingsstoornis kan ontstaan wanneer er voor een kind geen duidelijk aanwijsbaar hechtingsfiguur is tot wie het kind zich richt, er is geen hechtingsrelatie gevormd in de vroege jeugd. Er zijn er een viertal criteria voor de diagnose hechtingsstoornis:

 

Kenmerken

In de tabel worden de verschillende gehechtheidsrelaties onderscheiden en de kenmerken van het kind en de ouders benoemd.

 

Type relatie

Kenmerken kinderen

Kenmerken ouders

Veilig gehecht

Evenwichtige kinderen die ook goed om weten te gaan met negatieve ervaringen.

Responsief en sensitief voor de behoeften van het kind.

Angstig-vermijdend gehecht

Deze kinderen vermijden situaties die stress met zich mee kunnen brengen en trachten zich overdreven flink te houden.

Moeilijk in staat om met lastig gedrag van het kind om te gaan.

Angstig afwerend gehecht

Deze kinderen zien geen kans hun emoties onder controle te houden en vragen op een inadequate wijze de aandacht van hun ouders.

Enerzijds te opdringerig en anderzijds te weinig geruststellend.

Gedesoriënteerd gehecht

Deze kinderen laten ongericht gedrag zien en weten eigenlijk niet hoe ze zich moeten gedragen in allerlei situaties.

Inconsequent, soms vertrouwen gevend en soms angst inboezemend.

 

Risicofactoren:

 
Ondersteuningsbehoeften

Elk kind met hechtingsproblemen is anders en elk kind zal zijn eigen ondersteuningsbehoeften hebben. De leerkracht moet proberen zijn gedrag af te stemmen op het kind, dit is geen gemakkelijke opgave, maar van belang is om altijd in gedachten te houden dat de meeste gedragingen voortkomen uit angst en onveiligheidsgevoelens. Een sensitieve wijze van interactie beïnvloed de hechtingsrelatie positief.


Een kind met hechtingsproblemen heeft nodig...

Tips voor de leerkracht

Houd altijd in gedachten dat elke leerling anders is. Het voorkomen en de mate van de kenmerken van RHS en de beste aanpak zullen dan ook per leerling verschillend zijn. De adviezen hieronder kunnen een richtlijn bieden om met een kind met RHS om te gaan. Het is tevens aan te raden om het desbetreffende kind een 'one page profile' in te laten vullen. Hierop kan hij/zij zelf aangegeven wat voor hem/haar nodig is aan hulp.

 one page profile boeken oefeningen