ODD

Oppositionele-opstandige stoornis (ODD) behoort tot disruptieve, impulsbeheersings- en andere gedragsstoornissen. Bij ODD zijn er problemen met de zelfbeheersing van emoties en gedrag. Het gaat hier om een agressieve gedragsstoornis, die zich uit in onrust, snel boos worden of geërgerd raken, ruzie zoeken met volwassenen, opstandig en wraakzuchtig gedrag en het afschuiven van de eigen schuld. De eerste verschijnselen van ODD zijn in de leeftijd van 2 tot met 5 jaren te zien.

Kenmerken

Een kind met ODD:

 

Kinderen met ODD hebben dit vaak in combinatie met een van de volgende stoornissen:

Ondersteuningsbehoeften

Dit kind heeft een leerkracht nodig die...
Tips voor de leerkracht

Houd altijd in gedachten dat elke leerling anders is. Het voorkomen en de mate van de kenmerken van ODD en de beste aanpak zullen dan ook per leerling verschillend zijn. De adviezen hieronder kunnen een richtlijn bieden om met een kind met ODD om te gaan. Het is tevens aan te raden om het desbetreffende kind een 'one page profile' in te laten vullen. Hierop kan hij/zij zelf aangegeven wat voor hem/haar nodig is aan hulp.

 

Adviezen:

 one page profile boeken oefeningen