Hoogsensitiviteit

Een hoogsensitief kind is extreem gevoelig voor de prikkels om hem/haar heen. Hij/zij voelt het verdriet van een ander in het eigen lichaam of voelt de spanningen die in een kamer hangen. Het kind is bijzonder gevoelig als het hemzelf aangaat maar ook als het een ander aangaat.

Kenmerken

Veel voorkomende kenmerken bij hoogsensitiviteit:

 


Hoogsensitieve kinderen hebben dit vaak in combinatie met een of meerdere van de volgende stoornissen:
Ondersteuningsbehoeften

Een kind met hoogsensitiviteit heeft...

Een leerkracht nodig die...

 

  • de leerling ruimte geeft om zichzelf te zijn.
  • de leerling helpt om zijn/ haar gevoelens te plaatsen.
  • luistert wanneer dat nodig is.

Klasgenoten nodig die...

 

  • begrip tonen.
  • die de leerling betrekken bij de groep.

Een omgeving nodig die...

 

  • weinig prikkels heeft.
  • inspeelt op de talenten van de leerling.
  • overzichtelijk is.

 

Tips voor de leerkracht

Houd altijd in gedachten dat elke leerling anders is. Het voorkomen en de mate van de kenmerken van hoogsensitiviteit en de beste aanpak zullen dan ook per leerling verschillend zijn. De adviezen hieronder kunnen een richtlijn bieden om met een kind met hoogsensitiviteit om te gaan. Het is tevens aan te raden om het desbetreffende kind een 'one page profile' in te laten vullen. Hierop kan hij/zij zelf aangegeven wat voor hem/haar nodig is aan hulp.

 

Adviezen:one page profile boeken oefeningen