Gegeneraliseerde angst

Bij de gegeneraliseerde angststoornis (ook wel piekerstoornis genoemd) is het kind constant aan het piekeren of angstig over alledaagse zaken zoals school, vriendschap en andere situaties. De overmatige bezogdheid en angst nemen de overhand in het leven en kunnen leiden tot depressie en eenzaamheid. de stoornis kan ontstaan door erfelijkeheid maar ook door ingrijpende gebeurtenissen of stress.

Kenmerken

Een kind met een gegeneraliseerde angst kan verschillende kenmerken vertonen. Het kind:

Kinderen met een gegeneraliseerde angststoornis kunnen dit in combinatie hebben met:
Ondersteuningsbehoeften

Een kind met een gegeneraliseerde angststoornis heeft behoefte aan ...

 

een leerkracht die...

 • zorgt voor een prettige sfeer.
 • op een rustige manier communiceerd en feedback geeft.
 • samenwerkt met de ouders.
 • reële eisen stelt.

klasgenoten die...

 • begrip tonen voor de situatie.
 • met het kind samenwerken.
 • het kind op sociaal niveau betrekken bij de groep.

een omgeving die...

 • voorspelbaar is.
 • gestructureerd is.
 • zekerheid en veiligheid biedt.

 


Tips voor de leerkracht

Houd altijd in gedachten dat elke leerling anders is. Het voorkomen en de mate van de kenmerken van een gegeneraliseerde angststoornis en de beste aanpak zullen dan ook per leerling verschillend zijn. De adviezen hieronder kunnen een richtlijn bieden om met een kind met een gegeneraliseerde angststoornis om te gaan. Het is tevens aan te raden om het desbetreffende kind een 'one page profile' in te laten vullen. Hierop kan hij/zij zelf aangegeven wat voor hem/haar nodig is aan hulp.

 • Neem de angst serieus.
 • Bied een luisterd oor.
 • Help het kind zijn gevoelens onder woorden te brengen (wanneer de angst is afgenomen).
 • Speel samen na wat het kind een angstgevoel gaf (met poppen of rollenspel).
 • Laat het kind zijn angsten tekenen.
 • Ga niet mee in het vermijden van situaties maar help hem/haar stap voor stap te wennen aan de angstige situatie.
 • Complimenteer het kind wanneer het goed gaat.
 • Geef een beloning wanneer het kind een overwinning in de angst behaald.
 • Moedig het kind aan om dingen (die hij/zij eng vindt) zelf te proberen.
 • Dwing het kind niet.
 • Wees geduldig.
 • Houd contact met de ouders en zoek samen naar hulp.
one page profile boeken oefeningen