Dyscalculie

Dyscalculie is een leerstoornis op het gebied van rekenen en ruimtelijk inzicht. Ongeveer 3 á 4 procent van de leerlingen lijdt aan dyscalculie. Er zijn drie vormen te onderscheiden:

Kenmerken

Een kind met een dyscalculie kan verschillende kenmerken vertonen. Het kind:

 

Kinderen met dyscalculie hebben dit vaak in combinatie met een of meerdere van de volgende stoornissen:
Ondersteuningsbehoeften

Een kind met dyscalculie heeft behoefte aan ...

 

een leerkracht die...

 • de rust neemt om nieuwe vaardigheden meerdere malen stap voor stap aan te bieden.
 • het kind positief benadert.
 • het kind succes laat ervaren.
 • hulp biedt wanneer het kind vastloopt.

klasgenoten die...

 • begrip tonen voor de situatie.
 • samen met het kind de automatisering oefenen.
 • het kind op sociaal niveau betrekken bij de groep.

een omgeving die...

 • rust biedt om nieuwe stof te verwerken.
 • het kind helpt de de vaardigheden te automatiseren (stappenkaarten op tafel, rekenposters aan de muur).

 


Tips voor de leerkracht

Houd altijd in gedachten dat elke leerling anders is. Het voorkomen en de mate van de kenmerken van dyscalculie en de beste aanpak zullen dan ook per leerling verschillend zijn. De adviezen hieronder kunnen een richtlijn bieden om met een kind met dyscalculie om te gaan. Het is tevens aan te raden om het desbetreffende kind een 'one page profile' in te laten vullen. Hierop kan hij/zij zelf aangegeven wat voor hem/haar nodig is aan hulp.

 • Biedt nieuwe vaardigheden meerdere malen stap voor stap aan.
 • Geef de leerling instructiekaarten die hij/zij kan gebruiken tijdens het rekenen.
 • Overvraag de leerling niet, bepaal bij elke taak welke sommen de leerling wel en niet moet maken.
 • Geef de leerling voldoende complimenten over wat goed gaat.
 • Oefen dagelijks met het automatiseren.
 • Zorg dat de leerling genoeg succeservaringen heeft.
 • Herhaal nieuwe strategieën keer op keer.
 • Geef het kind een vast maatje die sterk is in rekenen en hem/haar kan helpen.
 • Biedt extra tijd voor de rekenles/ rekentoets.
 • Gebruik concreet materiaal zodat de leerling inzicht krijgt in wat er gebeurd (bouw vervolgens af naar kale sommen).
 • Biedt maatwerk dat aansluit bij het niveau van het kind.
 • Biedt hulp in kleine groepjes.
 • Doe het vaak voor, doe het vervolgens samen en tenslotte zelf laten doen.
 • Beperk het zelfstandig werken.
 • Geef direct feedback.
 • Moedig het kind aan en geef positieve feedback.

   
one page profile boeken oefeningen