Depressie

Depressiviteit is een langdurige en heftige vorm van het voelen van somberheid en/of lusteloosheid. Dit zijn periodes van meerdere aaneengesloten dagen.Van kinderen tussen de zes en twaalf jaar heeft 1 à 2% een depressie. Tijdens een depressie heeft het kind een negatieve kijk op veel dingen. Het kind voelt zich dan vaak erg onzeker en denkt negatief over zichzelf. Daarnaast is er vaak een verminderde interesse om dingen te doen en wordt er minder plezier beleeft aan activiteiten die hij/zij normaal wel leuk vindt.

Kenmerken

Een kind met een depressie kan de volgende kenmerken hebben. Het kind...

Ondersteuningsbehoeften

Het is belangrijk dat een depressie bij een kind wordt herkend zodat het kind de ondersteuning krijgt die hij/zij nodig heeft.

Een kind met een depressie heeft behoefte aan...

 

Een leerkracht die

 • de tijd neemt om naar de leerling te luisteren.
 • rustig blijft bij moeilijk gedrag.
 • de leerling blijft betrekken bij het onderwijs.

Klasgenoten die

 • het kind blijven uitnodigen om deel te nemen aan hun spel.
 • begrip tonen voor de gevoelens van het kind.

Een omgeving die

 • uitdaagt om nieuwe dingen te ontdekken.
 • uitdaagt om het kind positieve ervaringen te laten beleven.

 
Tips voor de leerkracht

Houd altijd in gedachten dat elke leerling anders is. Het voorkomen en de mate van de kenmerken van de depressie en de beste aanpak zullen dan ook per leerling verschillend zijn. De adviezen hieronder kunnen een richtlijn bieden om met een kind met een depressie om te gaan. Het is tevens aan te raden om het desbetreffende kind een 'one page profile' in te laten vullen. Hierop kan hij/zij zelf aangegeven wat voor hem/haar nodig is aan hulp.

 • Laat het kind praten en vraag naar zijn of haar gedachten.
 • Oordeel niet over de gedachten van het kind (vaak schamen ze zich erg voor wat ze denken).
 • Wees voorzichtig met het geven van adviezen (kunnen als kritiek worden opgevat).
 • Vraag hoe je kunt helpen.
 • Geef aandacht maar verwacht geen respons of interactie.
 • Geef je grenzen aan en neem tijd voor jezelf.
 • Stimuleer en nodig uit om activiteiten te ondernemen.
 • Zoek professionele hulp in overleg met het kind en de ouders.
 • Laat het kind weten dat hij/zij waardevol is en dat de gedachtens bij de depressie horen en overgaan.
 • Beloon positief gedrag.
 • Stimuleer om dingen te doen die hem een positief en actief gevoel geven.
 • Doe samen dingen die het kind graag doet.
 • Stimuleer het kind contact te zoeken of houden met de andere kinderen.
 • Stimuleer het kind te blijven bewegen/sporten.
 • Geef het kind ook aandacht voor alles buiten de depressie om.
 • Wees er altijd voor het kind.
one page profile boeken oefeningen