ADHD

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD - aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit) is een stoornis waarbij kinderen snel afgeleid en hyperactief (heel druk) zijn. ADHD is voor een groot deel erfelijk, maar kan ook door de omgeving worden beïnvloed. Bijvoorbeeld stoffen die het kind als baby in de moederbuik binnenkreeg of een stressvolle thuissituatie. Het brein van mensen met ADHD werkt net een beetje anders dan dat van mensen zonder deze stoornis. Hierdoor doet iemand met ADHD soms dingen te snel, vergeet hij/zij dingen of kan de aandacht niet worden vastgehouden.

Kenmerken

Vormen van ADHD:

ADHD-I vroeger ADD Grootste kenmerk is aandachtstekort.
ADHD-H het overwegend hyperactieve en impulsieve type Grootste kenmerk is de ernstige en aanhoudende impulsiviteit en hyperactiviteit.
ADHD-C het gecombineerde type Zowel problemen van het onoplettende als het hyperactieve type zijn aanwezig (dit is de meestvoorkomende vorm).

 

Veel voorkomende verschijningen bij ADHD:
Kinderen met ADHD hebben dit vaak in combinatie met een of meerdere van de volgende stoornissen:

Ondersteuningsbehoeften

Een kind met ADHD kan baat hebben bij instructies, opdrachten en feedback die voldoen aan bepaalde eisen. In de tabel hieronder worden praktische onderwijsbehoeften beschreven.

 

Instructie die...

 • kort, helder en enkelvoudig worden gegeven.
 • de doelen benoemt.
 • visueel gemaakt wordt (d.m.v. bord, plaatjes, stappenplan).
 • leerling vaak en actief betrekt.
 • de taakaanpak verheldert en de leerling ondersteunt bij het leren plannen.
 • de leerling daar waar nodig meeneemt in een verlengde instructie of begeleid inoefenen.

Opdrachten die...

 • worden aangeboden en opgedeeld in kleine deeltaken.
 • overzichtelijk en gestructureerd zijn.
 • in korte termijn haalbaar.
 • de leerling verantwoordelijk maakt voor zijn planning (bijv. door het zelf op te schrijven).

Feedback nodig...

 • die positief en opbouwend is.
 • die concequent en direct op het gewenste gedrag volgt.
 • waarbij inzet wordt benadrukt in relatie tot de taak ('je werkt al tien minuten zelfstandig en hebt daardoor de helft van de sommen al af').
 • waarbij succeservaringen worden benadrukt gericht op het proces.

 

Tips voor de leerkracht

Houd altijd in gedachten dat elke leerling anders is. Het voorkomen en de mate van de kenmerken van ADHD en de beste aanpak zullen dan ook per leerling verschillend zijn. De adviezen hieronder kunnen een richtlijn bieden om met een kind met ADHD om te gaan. Het is tevens aan te raden om het desbetreffende kind een 'one page profile' in te laten vullen. Hierop kan hij/zij zelf aangegeven wat voor hem/haar nodig is aan hulp.

 

Adviezen:one page profile boeken oefeningen